MADE TO ORDER

Step 1 choose foam

ด้วยประสบการณ์ในการผลิตโฟมยางมาเกือบ 20 ปี ทำให้เรามีความสามารถที่จะผลิตสินค้าได้หลากหลายตามความต้องการที่ลูกค้าอยากได้
ทั้งในเรื่องของ

  • ความแข็งแรง : ที่มีให้ลูกค้าได้เลือกตั้งแต่ความนิ่มระดับใกล้เคียงฟองน้ำ หรือ จะแข็งจนใกล้เคียงแผ่นไม้เลยก็ได้
  • ความยืดหยุ่น : สามารถเลือกความยืดหยุ่นได้ว่าต้องการความสปริงตัวของสินค้าขนาดไหน
  • คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ เช่น นำไฟฟ้า, ไม่ลามไฟ, กลิ่นหอม : เป็นคุณสมบัติพิเศษที่ลูกค้าจะสามารถนำไปใช้งานกับงานเฉพาะทางได้

Step 2 choose color

เลือกสีของโฟมที่ลูกค้าต้องการได้ 2 วิธี

  • ใช้สีมาตรฐานของบริษัท : เรามีการตั้งสีมาตรฐานเอาไว้ให้กับลูกค้า ทั้งหมด 13 สีด้วยกัน เพื่อความสะดวกในการตัดสินใจของลูกค้าและความรวดเร็วในการผลิต โดยมีสีต่างๆดังนี้
  • ใช้สีตามที่ลูกค้าต้องการ ตามเลข Pantone Number : นอกจากสีมาตรฐานที่เราได้จัดสรรไว้แล้ว หากลูกค้ามีสีที่ชอบหรืออยากได้เป็นการส่วนตัว สามารถแจ้งทางเราได้ว่าท่านอยากได้สีอะไร เราก็จะสามารถผลิตสินค้าออกมาได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยทีเดียว

Remark

นอกจากชนิดคุณสมบัติของโฟมยาง และสีต่างๆที่ให้ลูกค้าได้เลือกแล้ว เรายังมีกระบวนการสร้างพื้นผิวให้กับลูกค้าอีกด้วย หากลูกค้าต้องการเพิ่มลวดลายที่สวยงามลงบนพื้นผิว เพื่อนำไปใช้งานหรือแปรรูปต่อไป เรามีทั้งหมด 10 ลายให้ลูกค้าได้เลือกดังนี้