WHAT IS EVA FOAM?

เอทิลีนไวนิลอะซีเตดหรืออีวีเอ (ethylene vinyl acetate – EVA) เป็นโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งได้จากการทำโพลิเมอร์ไรเซชั่น (polymerization) ของสารเอทิลีนโมโนเมอร์ (ethylene monomer) กับสารไวนิลอะซีเตดโมโนเมอร์ (vinyl acetate monomer – VAM) เนื่องด้วย EVA มีคุณสมบัติมีความยืดหยุ่นสูง, น้ำหนักเบา , ทนทาน, อายุการใช้งานนาน, เก็บอุณหภูมิได้ดี, สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมในเรื่องของสีสันและคุณสมบัติได้โดยที่ราคาไม่แพง จึงทำให้ ปัจจุบันอีวีเอถูกนำมาประยุกต์ใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมหีบห่อบรรจุภัณฑ์ กาว เส้นลวด พื้นรองเท้า จานรองแก้ว แผ่นรองเมาส์ ที่เก็บความเย็นเครื่องดื่ม และนอกจากนี้ยังสามารถนำมาผลิตเป็นแผ่นรองคลานกันกระแทก และของเล่นสำหรับเด็กได้อีกด้วย

  • ethylene vinyl acetate – EVA
  • vinyl acetate monomer – VAM
  • ethylene monomer

WHY YOU NEED TO CHOOSE US?

ประสบการณ์กว่า 15 ปี

องค์กรของเราดำเนินกิจการมาแล้วกว่า 15 ปี ทำให้เรามีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ EVA โฟมอย่างเป็นมืออาชีพ เราจึงสามารถที่จะผลิต EVA ได้หลากหลาย ทั้งคุณสมบัติ และเรื่องของสีสันต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ

 ไม่ว่าลูกค้าจะอยากได้บางแค่ไหน หนาแค่ไหน สีสันแบบไหน ขนาดเท่าไร รูปร่างชิ้นงานลักษณะยังไง

เพียงแค่บอกเรา เราก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาอย่างจริงใจ

เป็นทั้งผู้ผลิตและแปรรูป

องค์กรของเราเป็นทั้งผู้ผลิตและแปรรูป ตั้งแต่ ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำแบบครบวงจร และเราเลือกใช้วัตถุดิบอย่างดีมีคุณภาพสูง ทำให้เราสามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากความไว้วางใจที่มีต่อเราในเรื่องของคุณภาพแล้ว ยังมีเรื่องของราคาที่เหมาะสมเพราะองค์กรของเราเป็นเหมือน One Stop Service ทำให้ต้นทุนของเราสามารถแข่งขันในตลาดได้

ความปลอดภัยจาก EVA

ความปลอดภัยจาก EVA โฟมสำหรับเด็ก องค์กรของเราตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยในการใช้งานโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าสำหรับเด็ก ดังนั้นเราจึงให้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของเราโดยมาตรฐานสากลของทั้งยุโรป และ อเมริกา (EN-71 , ASTM) เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและวางใจในผลิตภัณฑ์ของเรา ให้มากที่สุด