ที่นี่เป็นมากกว่าที่ทำงาน แต่เราคือพี่น้องกัน // กิจกรรมสนุกดี สาระมี ของพวกเรา !!

กิจกรรมสุดเละเทะ ขึ้นปีใหม่ 2018 เฮ่ๆ

กิจกรรมอบอุ่น สงกรานต์ 2018 เฮ่ๆ

ร่วมงานกับเรา

 

Corporate Culture

1.  มีความรักในเพื่อนร่วมงานเสมือนพี่น้อง
2. ให้อภัยกันได้ในสิ่งที่ผิดพลาดไม่จ้องจะโทษแต่คนอื่น
3. ความพยายามและการเรียนรู้มีค่ามากกว่าวุฒิการศึกษา
4. เอาใจใส่ในการทำงานและเพื่อนร่วมงาน
5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
6. มีความซื่อสัตย์ ต่อตัวเองและเพื่อนร่วมงาน
7. ช่างสังเกตและสงสัย ในสิ่งที่น่าจะก่อให้เกิดความผิดปกติ

นอกจากในเรื่องของกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงานแล้ว องค์กรของเราได้ตระหนักถึงเรื่องของบุคลากรในองค์กรเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เพราะเราเชื่อว่าการที่องค์กรสามารถเติบโตได้ไม่ใช่เพราะวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเท่านั้น แต่ล้วนเกิดจากความสามารถของบุคลากรทั้งสิ้น ดังนั้น เราจึงมองบุคลากรของเราเปรียบเสมือน พี่น้อง ในบ้านหลังเดียวกันตลอดเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา และเรายังคงมองหาบุคลากรที่จะมาพัฒนาร่วมกันทั้งบุคลากรเองและองค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

Welfare

– ประกันสังคม
– เครื่องแบบพนักงาน
– สังสรรค์ประจำปี
– ค่าผ่านโปร
– ค่าล่วงเวลา (บางตำแหน่ง)
– ค่าตำแหน่ง
– ค่าเดินทางโดยยานพาหนะส่วนตัว
– โบนัสประจำปี
– รางวัลจากกิจกรรมที่บริษัทจัด